Přihlaš Tým
V případě zájmu o přihlášení Vašeho týmu do této ligy, využijte odkaz Jak přihlásit tým, ve kterém je uveden návod a kompletní postup.

Tabulky
1. liga (2020 - 2021)
# Tým Z B
1 SKP Kolín 0 0
2 FK Libodřice 0 0
3 Baník Chvaletice 0 0
4 FC Věšák Butabi 0 0
5 Startip Řečany n/L 0 0
6 Juniors Přelouč FC 0 0
2. liga (2020 - 2021)
# Tým Z B
1 SKP Kolín "B" 0 0
2 Baník Chvaletice "B" 0 0
3 TJ Sokol Krampol Kolín 0 0
4 Wolves Přelouč FC 0 0
5 Kolín City Chiefs 0 0
6 N.P.C. Kutná Hora "B" 0 0
Novinky na webu
21 | 11 | 2017
Seznam rozhodčích
V pravé dolní části webu byl přidán odkaz se seznamem rozhodčích i s jejich lokalitou a kontakty.
21 | 11 | 2017
Aktualizace statistik
Ve výpise statistik pro jednotlivé týmy v konkrétních sezónách pod odkazem Seznam týmů byly přidány minulá a aktuální sezóna. Celý proces byl zautomatizovaný a tudíž následující sezóny budou přibývat automaticky vždy již s jejich začátkem.
Propozice ligy
Tipování ukončeno
1
POŘADATEL
Pořadatelem futsalové soutěže je Okresní svaz futsalu Kolín (dále jen OKfu), zřízený jako pobočný spolek Svazu futsalu České republiky (dále jen SFČR) s přiděleným IC 08973636.

Činnost spolku a celé futsalové soutěže se řídí pravidly futsalu schválenými SFČR a dalšími soutěžními předpisy pro tuto soutěž.

2
Vedení OKFu
Okresní svaz futsalu Kolín jako pobočný spolek SFČR a je zapsán u spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze.

Vedení svazu je ve složení:

Předseda: Mgr. Michal Škopek

Místopředseda: Mgr. Radek Pařez

Člen výboru: Pavel Hervert

V rámci soutěží jsou dále vytvořeny komise rozhodčích, disciplinární komise, které určují herní systém soutěže, podmínky soutěže a rozpisy utkání, které budou v soulady se soutěžním řádem futsalové soutěže a dalšími soutěžními předpisy.

3
TERMÍNY KONÁNÍ SOUTĚŽE a HRACÍ SYSTÉM
Začátek soutěže je plánován dle počtu přihlášených týmů a stanoveného systému soutěže na 9.11.2020 - 15.11.2020. Za hrací dny jsou považovány všední dny pondělí až pátek s úředním začátkem zápasů od 17.00 – 21.00 hod. a také soboty a neděle s úředním začátkem zápasů nejdříve od 8.30 – 21.00 hod. Mužstva dodají termíny svých zápasů nejpozději do 30. října 2020 tak, aby byl včas vytvořen celkový rozpis soutěže.

Soupisky odevzdat do 30. října 2020

Tzn. Každý tým si dohodne vhodné, sobě vyhovující termíny v hale pro svá domácí utkání, které bude „pořádat“ tak, aby byl dodržen začátek úředních hodin zápasů pro jednotlivá soutěžní kola.

Změny zápasů: V případě, že tým bude z různých důvodů nucen zápas přesunout na jinou než úřední hodinu např. ze soboty od 18.00hod na čtvrtek od 16.30hod. musí získat souhlas soupeře a pak změnu ohlásí nejméně 3 dny předem na vedení OKFu. Za každou změnu bude účtován poplatek 50,- Kč. Jinak na změnu nebude OKFu brát zřetel. Pokud bude o změnu žádat hostující tým a domácí tým nebude tuto změnu akceptovat, zápas se sehraje v původně stanovený čas a datum.

Na přelomu února / března 2021 proběhne případné barážové utkání o postupu do 1. ligy. Jiné změny rozpisů termínů jsou vyhrazeny OKFu.

Ukončení soutěže: 7. března 2021 od 18:00 hod. v hale SŠ Kolín

4
HALY
Oddíly si samy obstarají pronájem haly, vyhovující předpisům o sportovištích určených pro konání soutěží ve futsalu FIFA. Oficiální rozměr pro futsalové soutěže je 20m x 40m (bohužel v Kolíně ani jedna z hal nesplňuje přesné rozměry, ale pro nižší úroveň jsou povoleny výjimky).

Z kolínských hal by v podstatě vyhovovaly haly: Stap bar, hala Bios, hala Obchodní akademie, pak hala v Týnci n/Lab. a hala v Kostelci n/Č lesy - zde je rozměr dokonce předpisový, bylo by však možné hrát i v jiných halách pokud by splňovaly tyto min. rozměry 32m x 14m. Dále všechny haly musí mít řádné sociální prostory tzn. 3 šatny (2 pro týmy + 1 pro rozhodčí). Hřiště musí mít minimálně obvodové čáry a vyznačené brankoviště 6m, tak jako házenkářské. Branky jsou povoleny pouze jako pro házenou. Před utkáním domácí tým připraví místa pro střídání mužstev (lavičky pro náhradníky a místo pro zapisovatele).

Pronájem hal si kluby hradí samy.
V případě nejasností anebo pro schválení dalších hal je nutné souhlasu OKFu.

5
PRAVIDLA
Zápasy se řídí pravidly futsalu, obsaženými v „Souboru předpisů futsalu“ vydaném SF ČMFS. Tento soubor je možno si objednat na adrese: Martin Průša, sekretář SF ČMFS, Diskařská 100, Praha 6,16000 mobil: 737206059.

6
NÁLEŽITOSTI MUŽSTEV
Každý tým v soutěži startuje na soupisku obsahující jména hráčů, kteří pak nastupují k zápasům na průkazy totožnosti (OP, ŘP, pas). Bez těchto náležitostí není hráč připuštěn k zápasu.Kontrolu totožnosti hráče resp. jeho oprávněnost ke startu v utkání je oprávněn provést kdykoli během hry rozhodčí nebo případně o ní u rozodčího požádat kapitán mužstva a to nejdéle do začátku 2.poločasu daného uktání
Soupiska obsahuje: jméno, příjmení hráče, rodné číslo, státní příslušnost (nikoli národnost!!!), v případě hostování poznámku, z kterého oddílu a do kdy je hostování povoleno. Soupiska bude opatřena razítkem OKFu a podpisem zástupcem OKFu. Odevzdá se vyplněná přes mail nejpozději do konce října 2020. Týmy dostanou své soupisky potvrzené zpět v den konání svého prvního zápasu v soutěži od rozhodčího.
Dopsání hráče na soupisku: V případě, že by byl registrován další hráč po uzávěrce soupisky nebo během soutěžního ročníku. Tým tuto skutečnost vždy zašle mailem řídicímu soutěže a zároveň provede zápis nového hráče na soupisku čitelně hůlkovým písmem. Tato skutečnost před prvním zápasem tohoto hráče musí být také ohlášena rozhodčímu, který provede kontrolu totožnosti hráče při jeho prvním startu a při zapisování hráče v jeho prvním soutěžním startu se u jeho jména v Zápise o utkání zapíše také přidělené ID hráče.
Maximální počet hráčů pro soutěžní ročník je 25. Přestupy hráčů jsou záležitosti klubů, které se řídí přestupním příp. registračním řádem futsalu viz. FUTis.
V případě, že hráč během sezóny přestoupí nebo bude jen hostovat je možné jen jednou během soutěžního ročníku.
Částky za hostování a přestupy hráčů mezi kluby jsou záležitosti klubů. V případě, že se kluby nedohodnou, tak bude rozhodovat OKFu dle platných předpisů futsalu. Za každé hostování anebo přestup bude klub platit částku 50,- Kč dle přestupního řádu na svaz FA ČR. Platba se provádí přímo na FAČR dle FUTISu.

Na každé utkání může nastoupit maximálně 14 hráčů. Na lavičce smí být přítomno maximálně pět členů doprovodu (trenér, masér....), kteří jsou uvedeni jmenovitě v zápise o utkání. V případě, že tým nastoupí k utkání pouze např. se 4 hráči, protože jsou ostatní z různých důvodů ještě na cestě, můžou se tito hráči dopsat na zápis o utkání během jejich příjezdu, nejpozději však do začátku 2. poločasu. Hráči, kteří nejsou fyzicky přítomni začátku utkání nemohou být napsáni v zápise o utkání v době jeho začátku. Kontrolu fyzické účasti hráčů provádí před začátkem utkání rozhodčí.

Pokud má tým v soutěžích Okresních lig více mužstev tzn. A tým a B tým, můžou hráči navzájem nastupovat za oba týmy, ale v daném zápase pro jeden tým maximálně tři hráči ze soupisky toho druhého týmu.

7
CESTOVNÉ
Každé mužstvo cestuje na vlastní náklady.

8
POVINOSTI MUŽSTEV
Domácí tým
- zajistit vhodným způsobem alespoň 2 pořadatele, kteří budou vykonávat funkce zapisovatele a funkci hlavního pořadatele případně časoměřiče. Doporučujeme mít na zápas přítomného zdravotníka nebe osobu, která bude umět v případě úrazu poskytnout první pomoc
- 2 míče se sníženým odskokem velikosti č.4 na futsal
- ukazetele skóre a akumulovaných faulů
Hostující tým : je povinnem si zajistit v případě shodnosti barvy dresů rozlišovací tílka případně náhradní dresy
Dostavit se k utkání dle stanoveného rozpisu
Prezentace se bude provádět 15 minut před utkáním. Čekací doba je 10min!

Při prezentaci je vedoucí týmu povinen předat potvrzenou soupisku rozhodčímu a v případě potřeby i průkazy totožnosti hráčů k řádnému sepsání zápisu o utkání pro konfrontaci hráčů.

Bez dokladu totožnosti nemůže být hráč připuštěn k utkání.

Každý tým je povinen mít sadu kompletních dresů s čísly!!!!

Hostující tým je povinen si zajistit v případě shodnosti barvy dresů rozlišovací trika popř. náhradní dresy.

9
TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Hraje se dle mezinárodních pravidel FIFA s platnými úpravami.

odst a) Akumulované fauly se počítají. Po 6. a každém dalším akumulovaném faulu následuje volný kop z hranice 9m - viz pravidla.

odst b) Hrací doba je 2 x 25 minut hrubého času. Časomíra se doporučuje, ale není povinností. Čas měří hlavní rozhodčí zápasu, který vždy 1.min před koncem poločasu případně zápasu oznámí tuto skutečnost oboum týmům. Pokud příslušná hala nedisponuje časomírou, je nutné, aby pořádající celek zajistil počítadlo skóre a akumulovaných faulů!!!! Přestávka poločasu trvá 5 minut.

odst c) Time out si může mužstvo vybrat jen 1x v každém poločase a trvá 30 sekund.

odst d) Kapitán je povinen podepsat zápis o utkání. V případné námitky uvede buď sudímu do pera nebo předá písemně do 24 hod. po ukončení utkání vedení OKFu. V tomto případě však bude klubu odečtena částka 200,- Kč za projednání věci z garance.(Rozhodčí jsou povinni toto umožnit).

odst e) Při hře power-play (hry bez brankáře) je hráč, který nastoupí do hry povinen mít rozlišovací dres, nebo dres jiné barvy. Samozřejmě, že pro něho platí podmínky \malé domů\, tak jako pro brankáře viz. pravidla hry.

10
KRITÉRIA POŘADÍ
Platí v tomto pořadí: a) počet bodů, b) vyšší počet bodů ze vzájemných utkání; c) brankový rozdíl ze vzájemných utkání; d) vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních; e) vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži; f) vyšší počet vstřelených branek v soutěži; g) kvalifikační utkání (pokud tak stanoví příslušný rozpis soutěže); h) los

Za vítězství jsou 3 body, za remízu 1 bod, za porážku 0 bodů. OKFu může odečíst body dle svých předpisů(např. za kontumaci ....).

11
ŘÍZENÍ UTKÁNÍ
Všechny zápasy řídí školení rozhodčí futsalu, schválení OKFu. Při nepřítomnosti takového sudího, jsou kluby povinny se dohodnout na sudím laikovi, zápas odehrát sami a pořídit zápis o utkání.
Nedohodnou-li se, bude utkání kontumováno 0 : 5 v neprospěch obou týmů.
Sudímu laikovi nepřísluší cestovné.
Odměny rozhodčím jsou stanoveny na 250,- Kč za zápas (hlavní rozhodčí) a 250,- Kč za zápas (druhý rozhodčí). Rozhodčí laik obdrží 100,- Kč.
Cestovné pro rozhodčí činí 4,50Kč/km.

12
MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Každé mužstvo je povinno mít k utkání dva míče č. 4 s tlumeným odskokem. Dále jednu sadu očíslovaných dresů, jednotné trenýrky, chrániče a stulpny. Kapitán je označen páskou. Za peníze a cennosti nemůže OKFu brát odpovědnost.

13
PROTESTY A NÁMITKY
Podávají se v souladu s platnými řády. Ihned do zápisu o utkání hlavnímu rozhodčímu anebo písemně do 24 hod. vedení OKFu.

14
DISCIPLINÁRNÍ ROZHODNUTÍ
Udělují se v souladu s platným Disciplinárním řádem futsalu. V případě nedostavení se oddílu k zápasu, je oddíl povinen neprodleně telefonicky informovat domácí tým nebo rozhodčího pro daný zápas o neúčasti na zápase, dále pak mailem do 3 dnů podat písemnou řádně zdůvodněnou omluvu. Nedostavení se k zápasu je automaticky posouzeno jako kontumace v neprospěch týmu 0:5 a dle posouzení udělena pokuta, která následně bude odečtena z garanční částky. V případě dalších kontumací je klub rovnou vyloučen ze soutěže bez náhrady vrácení garance.

15
ČERVENÉ A ŽLUTÉ KARTY
O trestu hráčů za červenou kartu rozhodne OKFu dle zápisu o utkání. V případě nerozhodnutí OKFu o trestu hráče do dalšího jeho utkání z důvodů dokazovacího řízení o objektivnosti udělení karty popř. dalších skutečností, tento hráč nesmí nastoupit min. v příštím dalším utkání.

Za každou třetí žlutou kartu bude následovat stop na jedno utkání, za šestou žlutou kartu již na dvě soutěžní utkání atd. Evidenci je povinen sledovat vedoucí mužstva na webových stránkách soutěže.
V případě, že hráč, který obdržel svou např. třetí žlutou kartu nastoupí v dalším zápase a tato skutečnost bude následně zjištěna, tým dostává pokutu rozhodnutím OKFu a dále bude zápas kontumován v neprospěch klubu.
Za každou červenou kartu bude klubu odečteno 100,- Kč, za každou žlutou kartu 50,- Kč z garance.

16
SAZEBNÍK TRESTŮ A POKUT

a) nedostavení se k utkání – bez řádné omluvy a bez objektivního posouzení - 1.000,- Kč + kontumace, pro další nedostavení se k utkání je automatická kontumace a propadnutí garance 1.500,- Kč + kontumace
b) nedostavení se k utkání – s řádnou omluvou a s objektivním posouzením (dopravní nehoda hráčů při cestě na zápas, zde je nutné doložit protokolem o DN, mimořádná přírodní kalamita) – 500,- Kč + kontumace
c) každá červená karta – 100,- Kč
d) každá žlutá karta – 50,- Kč
e) hráč „načerno“ – kontumace + 500,- Kč
f) ostatní tresty: porušení některých povinností – nezajištění řádného pořadatelství na zápas, nevhodné chování hráčů, funkcionářů, fanoušků týmu, nedostatky na ustrojenosti týmů a vybavení, zde bude OKFu posuzovat závažnost provinění ze získaných poznatků ze zápisů o utkání – (100 – 1.000,- Kč).


17
DALŠÍ USTANOVENÍ
Obuv hráčů nesmí činit viditelné stopy na podlaze, proto je vhodná obuv se světlou podrážkou viz. Sálová obuv. V případě poškození podlahy, či jejím znečištěním, budou náklady na úpravu podlahy provozovatelem haly připsány klubu, jenž je způsobil. Za škody spáchané hráči nebo činovníky klubu si odpovídají samy.

18
STARTOVNÉ
Startovné do soutěže činí 3.500,- Kč. Ze startovného se bude hradit činnost OKFu, administrativní výlohy a závěrečné vyhodnocení sezóny a to v podobě pořádání barážového zápasu, odměněním nejlepším týmům soutěží, dále individuální ceny pro nejlepší hráče, střelce a brankáře. Součástí startovného je také garance, kterou tým ručí za sehrání soutěžního ročníku. Nově také bude vyhlášena soutěž fair – play pro nejslušnější tým soutěže a na webových stránkách bude probíhat tipovací soutěž.

Platbu proveďte na číslo účtu OKFu: 2601838377/2010 (FIO Banka).

19
PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE
Přihlášení do soutěže se provede buď kontaktem na pořadatele nebo elektronicky vyplněním formuláře k účasti v Okresní futsalové lize. Po tomto vyplnění bude Váš tým zaregistrován v databázi Okresních týmů. Po té je nutno ještě zaplatit startovné a garanční částku na výše uvedený účet. Po splnění těchto povinností budete již zařazeni do soutěžních skupin soutěže.
Dále pak postupujte dle pokynů systému FUTis, kde dojde také k registraci týmů a hráčů na FAČR.

20
SMĚRNICE PRO POŘADATELE ZÁPASU
Budou zaslány nebo se objeví ke stažení na webových stránkách.

21
VĚKOVÉ OMEZENÍ
Za tým mohou hrát hráči starší 15-ti let. U těchto hráčů doporučujeme souhlas zákonného zástupce, pro případ zranění.

22
POJIŠTĚNÍ

odst. a) Odkaz - pojištění + Dokument

odst. b) Úraz musí být zaznamenám v Zápise o utkání.Přihlášení
TipLiga
11. ročník (2020 - 2021)
# Tipér B T
Neexistují žádné tipy